ERGOTERAPEUT FOSSE

  Lev livet til det fulle med ergoterapi

Velkommen  

Jeg tilbyr et vidt spekter av tjenester innen fysisk og psykisk helse
 - Opptrening av plager og skader i kroppen
- Helseoptimalisering 
- Samtaler

Tjenestene tilbys på klinikken
"Ganddal terapi og trening" og i ditt eget hjem. 

Occupational therapy
Hopeless into hope. Can't into can. Impossible into possible.
- Valerie Pena, OTR

Samarbeidspartnere


Hva kjennetegner en ergoterapeut?

  • Gjør hverdagslivet mulig for flere ved å finne løsninger der det er et gap mellom helsen og hverdagens krav 

  • Ser helsen i et helhetlig perspektiv som påvirkes og skapes i et samspill mellom person, aktivitet og omgivelser 

  • Er mer opptatt av løsninger enn problemer 

  • Bruker aktivitet både som et mål og verktøy til å fremme mestring, deltakelse og livskvalitet

Kundetilbakemeldinger

Du utførte en grundig kartlegging på forhånd og jeg er meget fornøyd med opplegget du laget for meg. Det har hjulpet veldig mye i hverdagen min.  

Mottatt nyttige hjemmebesøk av Synne. Hun er lyttende og stiller seg hurtig inn på situasjoner. Synne gir også tilbakemeldinger på tema som skaper mulighet for refleksjon, og å praktisere. Takk.

Jeg er veldig fornøyd med å ha deltatt på Synne sitt pust og bevegelses kurs. Hun er en veldig dyktig og imøtekommende ergoterapeut som setter seg raskt inn i ulike problemstillinger. Dette gjør henne god på å kunne tilpasse og å tilrettelegge for den enkeltes behov. Dersom Synne arrangerer nye kurs, er jeg den første til å melde meg på og anbefaler alle å delta.

Bilder