no

                                    ERGOTERAPEUT FOSSE

  Lev livet til det fulle med ergoterapi

Velkommen  

Jeg tilbyr et vidt spekter av tjenester innen fysisk og psykisk helse
 - Opptrening av plager og skader i kroppen
- Helseoptimalisering 
- Samtaler

Tjenestene tilbys på klinikken
"Ganddal terapi og trening", i ditt eget hjem og ut til virksomheter.

Occupational therapy
Hopeless into hope. Can't into can. Impossible into possible.
- Valerie Pena, OTR


Hva kjennetegner en ergoterapeut?

  • Gjør hverdagslivet mulig for flere ved å finne løsninger der det er et gap mellom helsen og hverdagens krav. 

  • Ser helsen i et helhetlig perspektiv som påvirkes og skapes i et samspill mellom person, aktivitet og omgivelser. 

  • Er mer opptatt av løsninger enn problemer 

  • Bruker aktivitet både som et mål og verktøy til å fremme mestring, deltakelse og livskvalitet