OM MEG 
Synne Fosse 

Fotobyline: Sandnesposten
Fotobyline: Sandnesposten

Jeg har alltid vært en person som liker å tenke utenfor den såkalte «boksen». Å med det har jeg startet opp som den første i Norge som privatpraktiserende ergoterapeut innenfor rehabiliteringsfeltet.

Jeg tilbyr et helhetlig tilbud fra et perspektiv om vår fysiske og psykiske helse er ett. Jeg har egen erfaring på området som har medført et bredere perspektiv som terapeut, fra når jeg selv var pasient. Følelsene som setter seg i kropp og sinn, og kommer i forskjellige former som begrenser vår livskvalitet.

For tiden spesialiserer jeg meg på feltet gjennom masterprogrammet «Helsevitenskap innenfor rehabilitering og habilitering». Dette for å videreutvikle meg selv på området, bidra med et høyere kunnskapsgrunnlag og kvalitet på mine tjenester.

Jeg er i et samarbeid med "Ganddal terapi og trening". Dette er en klinikk som tilbyr kvalitet i behandlingen på tvers av fagfelt, noe som jeg verdsetter høyt.