OM MEG  

Synne Fosse


Jeg har alltid vært en person som liker å tenke utenfor den såkalte «boksen». Å med det har jeg startet opp som privatpraktiserende ergoterapeut innenfor rehabiliteringsfeltet. Jeg har tidligere arbeidet i kommuner både som spesialergoterapeut og prosjektleder. 
 
Jeg er spesialist innen (re)habilitering etter utført master i Helsevitenskap spesialisert innenfor rehabilitering og habilitering. Dette for å videreutvikle meg selv på området, bidra med et høyere kunnskapsgrunnlag og kvalitet på mine tjenester.