TJENESTER 

Til den enkelte  

  • Samtaler
   - Tanker som begrenser hverdagen
   - Angst, depresjon, PTSD..

  • Energiøkonomisering
   - Kartlegge, tilrettelegge og støtte til mestring av dine hverdagsaktiviter

  • Opptrening av hånd/arm etter skade eller sykdom

  • Skreddersydd helsetilbud
   - Bedre din helse ut i fra ditt utgangspunkt og ønske 
   (mestre stress, økt aktivitet eller trening, bedre søvn... )

  • Opptrening etter hjerneslag 
   - Øke styrke, balanse, hukommelse, oppmerksomhet
   - Daglige gjøremål (Av-og påkledning, matlaging, spising... )


Tilbudet passer til

 • Unge voksne, voksne og eldre
  - Et alternativ og supplement til den offentlige helsetjenesten.
  - Pasienter som er utskrevet fra sykehus eller endt forløp i kommunen, men ønsker videre oppfølgning.
 • Tilbys på klinikken og i ditt eget hjem 

Til virksomheter 

 • Arbeidsplassvurdering innenfor de fleste bransjer 
  - Kartlegging via samtale og observasjon. 
  - Råd og veiledende tiltak gis innenfor fysisk, psykisk og sosialt velvære.
  - Oppfølgingsbesøk etter en gitt periode.
  - Rapport per ansatt.

 • Ergoterapitjeneste  


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale der vi kan avklare om jeg tilbyr det riktige tilbudet for deg