ERGOTERAPI 

Ergoterapi handler om å gjøre hverdagslivet mulig for flere ved å finne løsninger der det er et gap mellom helsen og kravene i hverdagen. Ergoterapeuter gir støtte og legger vekt på dine styrker og ressurser.

Aktivitet står sentralt innenfor ergoterapeutens fagfelt. Benyttes som et mål i seg selv og som et verktøy for å fremme mestring, deltakelse og livskvalitet. Vi ser på helsen i et helhetlig perspektiv som formes og skapes i et samspill mellom person, aktivitet og omgivelser.

Ergoterapeuter arbeider blant annet med å fremme helse, skape muligheter, forebygge skader og med rehabilitering. Ergoterapiutdanningen i Norge tar 3 år og er på bachelorgradsnivå. Etter fullført utdanning blir du autorisert som ergoterapeut.

Ergoterapi ble en lovpålagt tjeneste i norske kommuner i 2020 og er en voksende faggruppe. 


Occupational therapy practitioners help people live life to its fullest-no matter what. They provide practical solutions for success in everyday living and help people alter how they arrange their daily activities to maximize function, vitality, and productivity."
- Florence Clark, PhD, OTR/L, FAOTA